Company Profile

จำหน่ายเครื่องมือประเภทจับยึดชิ้นงาน เช่น ปากกา แม่เหล็กถาวร แม่เหล็กไฟฟ้า บันไดจับชิ้นงาน แคมป์ต่างๆ ชุดจับเอ็นมิล โต๊ะแบ่งชิ้นงาน เหล็กฉาก 3 จับ 4 จับ แท่งขนาน ฯลฯ ประเภทเครื่องจักรมีแบบธรรมดา เช่น เครื่องมิลลิ่ง เครื่องกลึง เครื่องเจียร์ เครื่องเจาะ เครื่องไส เครื่องเลื่อย เครื่องฉีดพลาสติกและอุปกรณ์เสริม robot เครื่องตัด พับ ม้วน เครื่องปั๊ม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และการขยายตัวตลาด ทางบริษัทจึงมีแนวความคิดที่จะจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจรไว้บริการลูกค้า จึงเพิ่มประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อทำให้เครื่องจักรเกิดสภาพคล่องในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เช่น อุปกรณ์เสริมมิลลิ่งแบบต่างๆ ชุดดิจิตอล มีด มีดเล็บ จานปาด ดอกเอ็นมิล ไกด์บูช เข็มกระทุ้ง สปริง และอีกมากมาย โดยเฉพาะประเภทเครื่องจักร ได้เพิ่มเป็นแบบอัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เช่น CNC MACHINING CENTER, CNC MILLING, CNC SPARK, CNC LATHES ฯลฯ